پذیرش حوزه علمیه ابوذر تهران

پذیرش حوزه علمیه ابوذر تهران

پذیرش حوزه علمیه ابوذر تهران تحت اشراف حجت الاسلام والمسلمین مطلبی(زید عزه) سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ مقطع دیپلم ۰۲۱-۵۵۷۰۱۸۹۹ ۰۲۱-۵۵۷۶۱۱۸۸ ۰۹۹۱۱۰۸۴۶۹۵ @hozehabouzar www.abozar.net  

آثار فردی و اجتماعی صله ارحام

آثار فردی و اجتماعی صله ارحام

حجت الاسلام مطلبی گفت: چه خوب است در ایام عید نوروز وقتی خانواده ها به دیدار هم می روند و از حال هم مطلع می شوند، بکوشند تا افراد دارای گرفتاری را شناسایی و در فکر رفع مشکل آنان برآیند. همچنین کسانی که نیازمند و محتاج هستند، به نیاز آنها رسیدگی شود.