تصاویر/ نمازگزاران مسجد جامع ابوذر دارالشهدای تهران

تصاویر/ نمازگزاران مسجد جامع ابوذر دارالشهدای تهران

اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان علیه السلام روایت کرد که فرمود: کسی که به مسجد رفت و آمد کند به یکی از این هشت چیز خواهد رسید: برادر مؤمنى که در راه خدا به او فایده رساند؛ دانشی خوب و دلپسند و نوین؛ آیه‌ای محکم؛ رحمتى که انتظار آن را داشته؛ گفتاری که او را