هر روز محرم با امام حسین (ع)

هر روز محرم با امام حسین (ع)

موضوع : محرم در یک نگاه مربی : سرکار خانم ایران زاده گروه سنی : ۹ تا ۱۸ سال ساعت : ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۱۵ شروع کارگاه : ۱۷ تیرماه در کتابخانه مسجد جامع ابوذر برگزار می گردد. آدرس: منطقه ۱۷- میدان ابوذر- خیابان شهید آقاجانی- کوچه شهید غضنفری- کتابخانه مسجد جامع ابوذر ۵۵۷۰۱۸۹۹