تماس با ما

آدرس : تهران – منطقه ۱۷ خیابان ابوذر نرسیده به میدان ابوذر

نقشه دسترسی به مسجد جامع ابوذر:
https://maps.app.goo.gl/XPPACzmxpVXcbbAs7

تلفن‌های تماس:

۰۲۱۵۵۷۰۷۳۲۸

۰۲۱۵۵۷۰۱۸۹۹

۰۲۱۵۵۷۶۱۱۸۸

۰۲۱۵۵۷۸۱۷۷۴

کد پستی مسجد جامع ابوذر: ۱۳۶۳۸۱۳۶۵۱

کد پستی حوزه علمیه ابوذر: ۱۳۶۳۸۱۳۵۹۱

شماره تلفن ارتباط با حوزه علمیه ابوذر: ۰۹۹۱۱۰۸۴۶۹۵