روایت شاهد عینی ترور نافرجام آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه سال ۶۰

روایت شاهد عینی ترور نافرجام آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه سال ۶۰

در گفتگویی مشروح با مهر مطرح شد؛ امروز سالگرد ترور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران است. تروری که اگرچه در چارچوب هدف گروه‌های معاند مبنی بر حذف چهره‌های نزدیک به حضرت امام(ره) صورت گرفت اما نافرجام ماند.